Skip to Main Content


Leverandørernes muligheder
 
Downloads 
 

Check OIOUBL'en


V
is OIOUBL'enOpslag i Nemhandelsreg
 
Support generelt SDN 
 
Teknisk opkobling:
  
Systemleverandører:
  
 
 
Kontakt
Helpdesk/fejlmelding:
 
Køb et EANnr. (www.ean.dk)
Flytning af EANnr
 
UBL unitcodes
 
Indtast en Norsk efaktura


|

  FAQsKontakt Helpdesk/fejlmelding: | Downloads |

Elektronisk fakturering.

DXC/SDN som VANS-leverandør:
Kontakt: Salg, Steen Kræmmer    Teknik, Henrik Lynnerup. Drift: Gudrun Dalgeir, 
DXC  Telefon: 3614 4000.

Helpdesk/fejlmelding:

Nemhandel/Nemkonto:
DXC/SDN som Nemhandels og VANS distributør

I forbindelse med Digitaliseringsstyrelsens tiltag omkring Nemhandel, Indgår DXC/SDN både som Nemhandels- og VANS-distributør.
Se evt. info på: http://www.digst.dk/Home/Løsninger%20og%20infrastruktur/NemHandel

Seneste nyt:
Også Svenske og Norske leverandører ønsker nu elektroniske fakturaer. Nordmændene i formatet EHFUBL og svenskerne typisk i Svefaktura-format. DXC/SDN har løsninger der sikrer afsendelse til disse og konverteringer til de to formater.

Efaktura:
Løsninger der kan vælges i dag.

Nu sendes der mange elektroniske fakturaer fra  leverandører  til de offentlige institutioner.  Mange  leverandører får hjælp fra Systemleverandører   for at få teknik på plads ifm Nemhandel og evt. VANS-leverandører

 

|   Er du leverandør, klik her.   |  Systemleverandører,  her | Privat modtager af Efaktura, her

                                                *   *   *

Til Top

Leverandørernes valgmuligheder:
Leverandørerne, der skal sende deres regninger elektronisk, har i mange tilfælde fundet en teknisk løsning. Mange sender dog stadig via Læs-ind, dvs. printer deres regninger som før, og sender dem til et Læs-ind bureau.  Har man en teknisk løsning og mangler en VANS-leverandør, kan DXC tilbyde en løsning, som inkluderer et sende- hentemodul, som håndterer den elektroniske kommunikation.

Læs Digitaliseringsstyrelsens beskrivelse af hvilke muligheder der er: https://digst.dk/it-loesninger/nemhandel/

Og bemærk de nye muligheder i Nemhandel. Og man kan bl.a indtaste sine fakturaer på Efakturaportaler, Virk.dk og Sproom.dk
mfl.

Systemleverandørernes valgmuligheder:
Mange  leverandører af regnskabssystemer mv. har tilrettet systemerne således, at de danner XML-fakturaer direkte.  Det har Microsoft bl.a gjort for alle deres små og store regnskabssystemer. Ved at supplere dette med et kommunikationsmodul, vil systemleverandører kunne levere en samlet løsning til deres kunder.  DXC kan levere et kommunikationsmodul til VANS og Nemhandel.
Se ØS' hjemmeside for muligheder og anbefalinger. https://digst.dk/it-loesninger/nemhandel/

VANS-aftale:
Her tilbyder DXC at systemleverandører,  på vegne af deres egne kunder, kan få en VANS-aftale med DXC.  Hermed kan den enkelte  slutkunde/leverandør få en langt billigere løsning, og nøjes med at få support  på sit regnskabssystem / faktureringssystem fra samme systemleverandør som før.

Forudsætningen er at aftalen indgås mellem DXC og Systemleverandøren. Systemleverandøren står for den daglige kontakt til slutkunden.

Privat modtager af Efaktura
Især lidt større virksomheder vil i dag få store effektiviseringsgevinster ved at omlægge til elektronisk modtagelse af sine fakturaer. Og da man nu kan bede alle sine leverandører om at levere dem elektronisk fordi teknikken jo allerede er på plads, så er det bare at gå i gang.
Her tilbyder DXC VANS at vi kan være opsamlingspunkt for efakturaer sendt via Nemhandel eller via VANS.
Man kan dog også overveje selv at sætte en server op, så man kan modtage direkte fra Nemhandel.

Til Top

FAQs

Til Top


Teknisk opkobling
til DXC VANS-tjeneste.
for systemleverandører og leverandører.
DXC VANS-opkobling  kan foregå på følgende måder:

  • HTTP[S]: Med fx. DXCs kommunikationsmodul. Eller programmér det selv:  Programmeringsvejledning kan rekvireres.
  • FTP, men kun i særlige tilfælde.

Det lokale regnskabs-system skal altså suppleres med et kommunikations-modul, som kan en af ovenstående protokoller. HTTP[S] løsning er at foretrække.
DXCs kommunikationsmodul til afsendelse/modtagelse af OIO mv. indgår i std. abonnement.


Downloads
DXC VANS kommunikationsprogram / Download.
Programmerne kan downloades. Se link nedenfor.  
Generelt tager det kun et par minutter at installere, men ring 2923 6574, og vi kan gøre det sammen.

                                                *   *   *
Nyeste version:
Sende/hente Modul: Version
32 bit
Download herfra: /efaktura/downloads/DXCVANSTransfer/DXCVANSTransferSetup_v1_4_1.msi
Vejledning herfra: Quick eller /Vejledning.rtf


Sende/hente Modul: Version 64 Bit
/efaktura/downloads/DXCVANSTransfer/DXCVANSTransferSetup64_v1_4_1
.msi
Se i øvrigt ovenfor under 32 bit.

Ovenstående sende/hentemodul anvender denne webservice:
https://vans.sdn.dk/einvoice/ws/ver1/DXCVANSTransferWS/TransferService.svc

Hurtigt i gang: Efter installationen, kan der sendes med det samme. Ønskes tilretninger til mappenavne og konvertering skal der rettes henvendelse til DXC.

QuickinstallTransferservice:
- Installér TransferSetup msi.
- Start service DXC VANS Transfer Service.
...Filer til afsendelse placeres i %Installdir%\Outbound\Invoice\INPUT
...Check Logfil : %Installdir%\trace.log

Mail ved fejl / overvåg afsendelse af Efaktura:
I stedet for manuelt at overvåge om mappen med fejklede Efakturaer kan i hente og installere dette program, der sender en mail: www.
sdn.dk/efaktura/downloads/alertpgm/alertpgm.zip
 

                                               *   *   *

Helpdesk kontakt
DXC:
Kunde Helpdesk: ("hvor er min faktura" / "kan jeg blive ringet op og få hjælp med .....")
Tlf: 3614 4000 Reception, spørg efter Help-Desk. eller en af de nedennævnte personer.
Tlf. 3614 6196 Helpdesk direkte.
sca-helpdesk@DXC.com (inkluderer sagsstyring / oprettelse af en "sag", der senere kan refereres til)
vanssupport@sdn.dk (teknikeres direkte funktionspostkasse UDEN sagsstyring).

OPLYS: Sig det drejer sig om Elektronisk faktura / Efaktura / VANS (ved mail angiv et af disse ord i emnefeltet) og oplys flest muligt af følgende:
- Afsenders EAN- eller CVRnr.
- Modtagers EAN- eller CVRnr.

- Afsendt dato / tid ca.
- Fakturanr.

 

Teknisk kontakt for systemleverandører / IT-folk ifm. teknisk hjælp.
Fælles mail: vanssupport@sdn.dk
Tlf: 2923 6574 Henrik Lynnerup, vanssupport@sdn.dk
Support/forespørgsler: vanssupport@sdn.dk

Bemærk:
Hvis man kontakter teknikere direkte, og de ikke er til stede, bør man lægge en sag i helpdesk, især hvis det drejer sig om fejlmeldinger.


Esamverkan/inexchange.se:
Helpdesk:
Tlf: +46 500 44 63 69
support.ebox@inexchange.se

Flytning af EANnr.:
For at flytte et EANnr fra en VANS til en anden, skal man sende en mail til både den gamle og den nye VANS, og her oplyse EAN-nr. og dato for flytning. Nye VANS vil så koordine med gamle VANS. Man skal også huske at opsige evt. aftale /kontrakt.

Køb et EANnr.
www.ean.dk Vælg "køb et GLN" og herefter vælg " GLN anmodningsskemaet"

Til Top


 

     
#000000 width="9">